Multidisciplinaire samenwerking in voetzorg

Beginnen bij het begin… dat is het advies

Speciaal voor collega-podologen, podotherapeuten, fysiotherapeuten en andere zorgdisciplines maakt Podozorg IJsselstein het haar missie om uit te leggen waarom je samen sterk staat bij het oplossen van voetklachten en hoe echografie een onmisbare visie op klachten kan geven.

Samen sta je sterk

Soms heb je de expertise van andere zorgverleners nodig om een effectieve behandeling voor voetklachten in te zetten. Dat is uiteraard belangrijk voor de patiënt, die gebaat is bij snelle verlichting van de pijnklachten. Maar ook voor de behandelaar kan de professionele kijk van een collega bijdragen bij het vinden van de oorzaak van de klachten. Een multidisciplinaire samenwerking in de behandeling van voet- en enkelklachten zorgt voor optimaal herstel. Bij Podozorg IJsselstein ligt het accent op echografisch onderzoek, dat is onze kracht. Wij denken graag mee over de beste zorgverlener of behandelmethode binnen een zorgtraject. Dat betekent dus dat wij ook graag doorverwijzen naar iemand die specialist is in zijn vakgebied.

Meer aandacht voor echografie

Echografisch onderzoek van voet- en enkelklachten is nog geen standaardmethode voor medische beeldvorming. Daar willen wij graag verandering in brengen. Podozorg IJsselstein wil meer aandacht voor deze specialistische vorm van onderzoek ter ondersteuning van samenwerkende zorgverleners in bewegingszorg. Echografisch onderzoek is het begin voor élke patiënt met pijn aan voeten of enkels.

Als podoloog, podotherapeut of fysiotherapeut heb je een verantwoordelijke taak in de zorg voor patiënten. In een vertrouwde samenwerking kun je soms best toegeven dat je wat meer houvast nodig hebt bij het begrijpen van de klachten. Ook kun je weleens een frisse blik gebruiken als je vastloopt bij een behandeling. Het in kaart brengen van een probleem is zo belangrijk voor de oplossing. Door te vertrouwen op elkaars expertise kun je over en weer iets voor elkaar betekenen. Het uitgangspunt is natuurlijk de beste behandeling voor onze patiënt.

Heeft u interesse in een samenwerking? Neem dan contact op!

Neem contact op

Wij delen graag onze kennis

Podozorg Nederland is een groep gelijkgestemde podologen, die samen maar één ding willen: de allerbeste zijn in hun vak. Dat kan alleen bereikt worden als we blijven leren en ontdekken. Daarom delen wij wekelijks onze kennis.